Základný pohľad na psychiku pri hladovaní

Pohľad psychiky

Hladovka je vylúčenie všetkej stravy okrem vody, čiže postupný prechod na stravovanie samého seba – vnútornej stravy tela. Toto stravovanie sa prejaví aj na psychike hladujúceho, ktorý postupne začne "stravovať" mnohé pocity, psychické nastavenia, modely a dokonca pri dlhodobejšej hladovke aj prežité traumy a psychické zranenia z minulosti. 

Z praxe hladovania sa ukazuje, že proces hladovania je veľmi podobný procesu života. Akoby časti života bolo možné pri hladovaní zažívať a preciťovať. Preto tak ako život môžeme aj hladovku rozdeliť hlavne z pohľadu psychiky do niekoľkých častí:

  1. Počatie – stret s hmotou
  2. Pôrod – stret s okolím
  3. Ranné detstvo – stret s podnetmi
  4. Detstvo – stret s pozornosťou
  5. Puberta – stret so sebou
  6. Dospievanie – stret s poznaním
  7. Smrť – stret s Egom

Čím dlhšie sa hladuje, tým viac vychádzajú tieto časti na povrch. Tým viac sú viditeľné.  

1. Počatie – stret s hmotou

V prvej časti hladovky prechádza hladujúci od jedenia k vylúčeniu jedla. Môže prežívať očakávania, zmiešané pocity a všeobecný stret s hladovaním. Každí na to môže reagovať inak. Ak už je prítomná skúsenosť, tak je „počatie“ jednoduchšie. Ak hladujúci nemá skúsenosti, tak môže zažívať rôzne očakávania a prekvapenia väčšinou len na úrovni psychiky. 

2. Pôrod – stret s okolím

Druhá časť hladovky je poznamenaná pociťovaním zmien. Hladujúci cíti prvé zmeny na tele aj psychike. Telo ukazuje ako na neho hladovka pôsobí. 

3. Ranné detstvo – stret s podnetmi

V tretej časti sa zmeny naplno rozbehnú podnetové zmeny. Hladujúci môže zažívať výmenu príjemných aj nepríjemných pocitov a reakcií na ne. 

4. Detstvo – stret s pozornosťou

Štvrtá časť je poznamenaná zmenou pozornosti. Odchádzajú silné podnety a hladujúci sa môže viac zahĺbiť do seba. Prijímať energiu a silu hladovky. Túto silu je možné použiť efektívne ale aj neefektívne. „Detstvo“ hladovky je o využití možností, ktoré sa ponúkajú.

5. Puberta – stret so sebou

V piatej časti so hladujúci dostáva bližšie k sebe. Prichádzajú spätné väzby. Hladujúci sa má možnosť oddeliť od niektorých neprirodzených stavov pre hladovkou. Má možnosť sa oddeliť od nepríjemných pocitov a podnetov hladovania. Poznáva čo hladovka znamená a ako funguje. 

6. Dospievanie – stret s poznaním

Šiesta časť prináša určité poznanie. Na základe oddelenia a pochopenia ako hladovka funguje prichádza určité pochopenie a poznanie, ktoré môže priviesť hladujúceho viac k sebe. V tejto časti sa hladujúci často zahĺbi do seba, kde môže nájsť svoje cnosti, hranice, neduhy a podobne. 

7. Smrť – stret s Egom

V poslednej časti má možnosť hladujúci uvidieť svoje Ego v plnej kráse a podobne. V poslednej časti hladovky sa spoja všetky jej obdobia a ukáže sa hladujúceho celková podstata, ktorá sa prejaví sa má možnosť prejaviť navonok. 

Aby sme sa postupne zoznámili so všetkými časťami hladovania, je dobré začať kratšími hladovkami a postupne prejsť k dlhším. Takto skúmame a vysporadúvame sa s časťami hladovanie jemnejšie a jednoduchšie.    

Nezabúdajme, že naplno zažívať život môžeme až vtedy, ak necháme umrieť všetko, čo umrieť má. A na smrť nie je odsúdená len prebiehajúca prítomnosť. Proces hladovania nám pomáha dotknúť sa smrti. Dáva nám možnosť uvolniť a spracovať nepotrebné časti tela a psychiky a tým ich nechať umrieť. Zároveň nás tento proces pripravuje na reálne umieranie častí nášho života vrátane smrti tela, keď príde jeho čas.