Teória a priebeh hladovania

Definícia hladovania

Hladovanie je vylúčenie akejkoľvek tuhej stravy a príjímanie výlučne len vody. Len v tomto procese môže nastať žiadaný stav pri hladovaní a to prejdenie na stravovanie vlastného tela po zastavení trávenia, ktoré zabezpečuje vyživovanie tela z vonku. Tento proces môžeme tiež nazývať vnútorné stravovanie.  

Cyklus, Očista, Zastavenie sa

  • Pri hladovke sa môžeme stretnúť s tromi procesmi, ktoré sa nás dotýkajú aj v bežnom živote. 
  • Cyklus, Očista a Zastavenie sa.
  • Tieto procesy v terminológii hladovanie nazývame Anabióza, Autolýza a Acidóza.

Anabioóza

Anabióza sa skladá z dvoch slov ana a bios. Opak života. Ak chceme cítiť život alebo ho aspoň trochu sledovať, tak je proces anabiózy presne ten, ktorý nám v tom pomáha. Podobne ako nám pomáha vidieť svetlo, keď poznáme tmu.

Príroda a v často len v minulosti aj ľudia prirodzene zažívajú proces anabiózy v hladovke daný cyklom zmien, ktoré sa dejú na Zemi. Striedaním ročných období a tým „hojných“ a „hladných“ mesiacov. V prírode sa často stáva, že sa zvieratá nedotknú ani malého množstva jedla, aby netrpeli podvýživou a boli dobre pripravené na obdobie „hojnosti“. Konkrétne to môžeme vidieť napríklad u losov, hlavne v období menšej zimy na severe, keď vyraší trochu trávy. Los si radšej počká na obdobie, kedy príde také množstvo trávy alebo jedla, ktoré ho plne zasýti.

Z pohľadu ľudstva sa ukazuje, že ak sa dostalo do období, kde prirodzene anabióza nenastávala, tak táto prichádza potom „zvonku“ alebo „zvrchu“. Boli to často obdobia plnosti a hojnosti. Spomeňme si na obdobia konca Starého Egypta alebo začiatku stredoveku alebo začiatku novoveku. Prirodzený dotyk s anabiózou môže prispieť k tomu, aby sme tento opak života nemuseli zažívať v epidémiách, chorobách alebo vojnách.

Podobne to môže platiť aj na jednotlivca. Ak nezažívame dotyky s „opakom života“, tak k nám skôr či neskôr môžu dostaviť.

Autolýza

Autolýza inak povedané aj rozklad a rozpad. V procese hladovky je to rozpad všetkých nepotrebných buniek a tkanív, ktoré sa v tele nachádzajú. Očista počas hladovky spočíva práve v tomto procese, kde telo prechádza na stravovanie samého seba. V tomto sa hladovka líši od procesov podvýživy(prijímanie malého množstva jedla), kde telo neprejde na spotrebovanie seba, takže trpí nedostatkom. Pri hladovke naopak spotrebovanie vlastných buniek a tkanív poskytuje telu dostatočné množstvo výživy a potravy. Najprv sa spotrebúva tuk a nepotrebné tkanivá a až neskôr (desiatky dni hladovania) prechádza telo k svalom a vnútorným orgánom.

Acidóza

Acidóza inak povedané aj pokles Ph v tele. Jeden s najdiskutovanejších procesov, ktorý sa počas hladovky vyskytuje. Možno aj preto, lebo je to priblíženie sa k výraznej zmene(zastaveniu sa), ktorej naša psychika vždy dáva veľkú pozornosť. Dotknúť sa ozajstnej prítomnosti to je proces acidózy.
Asi by sa dalo povedať, že z pohľadu tela a psychiky je toto najžiadanejší proces počas hladovky. Pri poklese Ph v tele prebieha zastavenie všetkých hnilobných procesov, ktoré sú veľmi citlivé na práve na Ph. Všetky zápaly, boje, plesňové procesy, hniloba dostáva „reset“, kde následne môže nastať proces obnovy nových prirodzených procesov v organizme.

Obdobia, s ktorými samôžeme stretnúť pri hladovaní

Pri hladovaní sa môžeme stretnúť s:

1. Žlčové obdobie

Žlčové dni sú sprevádzané zvýšenou tvorbou žlče, ktorá sa snaží prirodzene vychádzať cez žalúdok a hrubé črevo. Keďže nie je žlč spracovávaná spolu s jedlom trávením, je v niektorých prípadoch nutné túto žlč vyvracať a klystírom dostať von z čreva. Žlčník je z pohľadu psychiky o potlačenej zlosti, takže ak jej máme z minulosti veľa, je potrebné sa pripraviť, že bude žlč vychádzať vo väčších množstvách. Čím viac potlačená, tým neskôr a intenzívnejšie prichádzajú žlčové dni. Môžeme ich očakávať na 4-5 deň hladovania alebo takisto po 20-tom dni.

V tomto období sa tiež môžeme stretnúť s ťažobou v oblasti žalúdka alebo čriev a so stratou sily z tlaku na vracanie. Sú to prirodzené prejavy počas žlčových dní. Čím skôr potlačená zlosť vyjde a čím skôr jej vychádzanie podporíme aj počas hladovania, tým skôr sa jej vychádzanie zastaví. Pracovať so zlosťou je možné tak, že si ju pripustíme, prípadne nájdeme jej zdroj v minulosti. Každým hladovkovým žlčovým dňom sa nám môže ukázať iný pohľad na potlačené hnevy z minulosti a ich príčiny.

2. Acidické obdobie

Acidóza inak povedané aj pokles Ph v tele alebo zvýšená kyslosť.
Z pohľadu tela a psychiky je toto najžiadanejší proces a obdobie počas hladovky. Pri poklese Ph v tele prebieha zastavenie všetkých hnilobných procesov, ktoré sú veľmi citlivé práve na Ph. Všetky zápaly, boje, plesňové procesy, hniloba dostáva „reset“, kde následne nastáva obnova nových prirodzených procesov v organizme. Telo sa akoby dostáva do stavu nula, kde môže začať nový život už bez deštrukčných hnilobných procesov.

S acidózou sa môžeme stretnúť najčastejšie okolo 7,14 a 21 dňa hladovania. Na 7 deň trvá najdlhšie a má často silnejší telesný prejav. Predchádza jej únava a slabosť. Vyvrcholenie acidózy býva o prílive energie a odľahčení na tele aj psychike.

Na 14 a 21 deň už ide skôr o čistenie psychiky. Akoby dostala aj psychika "reset" a všetky „hnilobné“ procesy prebiehajúce v podvedomí sa čistia. Uvoľnenie na úrovni psychiky je sprevádzané určitým poznaním alebo uvedomením. Niekedy prichádzajú mentálne schopnosti, ktoré si je možné pri troche cvičenia udržať aj dlho po hladovaní.

3. Toxické obdobie

Intoxikácia toxínmi, ktoré máme v tele uložené a tlačia sa von z tela je prirodzenou súčasťou procesu hladovania. Niektoré toxíny telo opäť spracuje na potravu a niektoré budú musieť vyjsť von bez možnosti spracovania. Preto je počas hladovania potrebný kľud a možnosť vyrovnávať sa z čistením tela aj psychiky.

4. Obdobie bolesti žalúdka

Žalúdok ako väčšina vnútorných orgánov bolia len keď menia svoju veľkosť. Pri hladovaní je to v začiatkoch alebo pri zvýšení žalúdočnej šťavy alebo pri naplnení sa žalúdka žlčou. Ak sa zvyšujú počas hladovky žalúdočné šťavy, nastala nejaká chyba, najčastejšie konfrontácia s jedlom či už mentálne alebo aj fyzicky.

Ak sa žalúdok plní žlčou nastáva žlčové obdobie, ktoré je vždy dočasné.

5. Obdobie psychickej a fyzickej nepohody

Obdobia fyzickej a psychickej nepohody súvisia s množstvom toxínov a nespracovaných problémov, ktoré hladujúci rieši. Čím viac, tým viac dní alebo období nepohody.

Ovplyvniť tieto obdobia je možné prístupom ku hladovke, podporou vylučovania toxínov a podporou vyplavovania problémov.

6. Obdobie psychickej a fyzickej pohody

Pohoda a príjemné pocity prichádzajú po obdobiach acidózy či už na úrovni tela alebo psychiky. Ak sa vyrieši alebo vyčistí nejaká naša časť hneď to počas hladovania pocítime.

Hladovanie dáva možnosť spoznať sám seba. Psychika aj telo sa očisťuje a zároveň zisťujeme čo nám robí dobre, čo naopak škodí, aké sú naše hranice a ako s nimi pracovať.

Hospodárenie s energiou počas hladovania

Hladovanie do troch dní

Pri kratších hladovkách, kde nedochádza k acidickej kríze nie je až také potrebné dávať pozornosť hospodáreniu s energetickými zdrojmi, keďže sa hladujúci väčšinou cíti veľmi príjemne. Odľahčenie tráveniu ako procesu, na ktorý ide veľká časť energie tela býva sprevádzané prílevom energie a pocitmi úľavy. 

Hladovanie viac ako tri dni

Pri dlhodobejších hladovkách, kde sa zapojí proces acidózy dochádza k striedaniu príjemných a nepríjemných období a preto je dobré s energiou pre tieto obdobia hospodáriť. Ak prichádza príjemné obdobie a energie je veľa, nemal by hladujúci túto vyplytvať veľmi rýchlo a pripraviť sa na to, že príde aj obdobie nepríjemné, kde môže túto energiu použiť a tým ním lepšie a prirodzenejšie prejsť.