Sebapoznanie s hladovkou
9 dňový hladovkový pobyt

29.5. - 8.6.2016 Hotel Gader, Blatnica

Pobyt je rozdelený na tri časti:

  1. Príprava na hladovku (piatok, sobota) – šťavy a teoretická príprava
  2. Časť hladovanie a sebapoznanie (nedeľa až sobota) – 7 dní rozdelených na 7 častí života
  3. Príprava na jedlo (nedeľa) – prípravné a rozbehové jedlo a teoretická príprava na jedlo

Program

Tématický program a náplň je každý deň od 7:00 do 21:00.
Prvý deň od 18:00 do 21:00 a posledný od 8:00 do 13:00.
Ku každému dňu cvičenia k preberaným témam. Každý večer tématické konštalácie.
Využovanie rôznych arteterepautických činností a cvičení

Piatok a Sobota Teória a prax hladovania, Príprava na najbližších 7 dní
Nedeľa Počatie a príchod na svet – zoznámenie sa s hmotou
Pondelok Pôrod – zoznámenie sa so životom
Utorok Ranné detstvo – čo sa nás najviac dotýka
Streda Detstvo – duchovný rozvoj
Štvrtok Puberta – potvrdenie
Piatok Dospelosť – precitnutie
Sobota Smrť ega – vyvrcholenie
Nedeľa Teória a prax prechodu na jedlo. Pobyt končí o 14:00

Lektor: Patrik Balint

hladovka2016@regresnaterapia.sk
facebook/hladovanie.sk
+421 905 620 354


Cena: €350

v cene je zahrnuté: ubytovanie, prednášky, arteterapia-lektor, filtrovaná voda, saunovanie, rozbehová strava na začiatku - surové šťavy a na konci hladovania rozbehové jedlo


Registrácia

Na pobyt s hladovkou robím výber z uchádzačov na základe vyplnenia dotazníka vrátane osobného pohovoru.