Príprava na hladovku je veľmi dôležitá

Dobrá príprava uľahčuje proces hladovania.

Vybrať si najlepší čas, miesto a prostriedky pomáha využiť z procesu hladovania maximum pre naše telo a psychiku. 

Prostredie na hladovanie

Pri hladovaní je dôležitá nielen psychická a fyzická príprava ale aj prostredie, v ktorom sa hladuje. Prostredie dokáže ovplyvniť efektivitu hladovania a priebeh hladovania.

Psychická príprava

Pri hladovaní dochádza k rôznym zmenám a obdobiam, ktoré sú pozitívne ale aj negatívne. Preto je dôležité jasné nastavenie sa pre hladovkový proces. 

Príprava tela

Ak má telo zvládnuť hladovku, tak by malo byť pre ňou pripravené.

Zásady v príprave

Všeobecné zásady v príprave na hladovku