Všeobecné zásady v príprave

1. Prispôsobiť prípravu nastaveniu tela a dĺžke hladovky

Ak je telo viac zanesené a zaťažené venujeme príprave viac pozornosti. Dĺžka prípravy je rovnaká ako dĺžka hladovky. Otázke dĺžky hladovania by mala byť venovaný dostatočný priestor. Mali by sme vedieť prečo sme sa rozhodli pre danú dĺžku hladovky.  

2. Pre prípravu si zadať jasné pravidlá postupu prípravy

Pravidlá by mali obsahovať program na každý deň prípravy, ktoré by mali by dodržané. Každodenný program by mal rešpektovať nastavenie tela a psychiky, takže by nemal zasahovať extrémne.  

3. V príprave čo možno najviac očistiť časti, ktoré môžu byť záťažou v hladovke

Hrubé črevo (klystír) z pohľadu tela a psychické nastavenie z pohľadu psychiky sú časti, ktoré by mali byť očistené a pripravené na hladovanie

4. Pripraviť si na hladovku všetko potrebné

Počas hladovania je dobré sa sústrediť len na hladovku. Všetky potrebné veci na hladovanie by mali byť pripravené pred hladovkou. Počas prípravy by už hladujúci nemal zháňať pomôcky alebo iné veci potrebné k hladovaniu.

5. Po poslednom dni prípravy nasleduje vylúčenie stravy

Prípravu je dôležité nijako nenaťahovať alebo neskracovať. 

6. Nezabudnúť na prípravu

Pripraveným šťastie praje. ;-)