Úvodné slová k hladovaniu

Prijímanie a dávanie je základnom života. Prijímame vdychujeme kyslík a dávame vydychujeme kysličník uhličitý. Prijímame potravu a vylučujeme odpad. Prijímame rôzne podnety a našou reakciou ich pretvorené dávame v prejave navonok. Keďže v tomto procese dochádza k pretváraniu výmene a zmenám, tak v tele aj psychike môžu ostávať rôzne nánosy, ktoré nás ovplyvňujú. Niektoré ostávajú dlhšie a iné odchádzajú v prirodzenom od nás skôr. 

Na všetky tieto nánosy existujú očistné mechanizmy a praktiky, ktoré je možné použiť. Či už očisťujeme jednotlivé časti tela a psychiky alebo použijeme praktiky, ktoré sa snažia očisťovať komplexne. 

Hladovanie je jedno z komplexných očisťovacích techník, kde na základe dĺžky vylúčenia stravy dochádza ku komplexnému očisťovaniu jednotlivých vrstiev tela a psychiky. 

V minulosti bol tento proces hladovania prirodzený a prichádza v cykloch podľa toho, ako bolo možné uloviť, vypestovať a uchovať potravu. Vždy tesne pred lovom, zberom a limitom uchovania potravy sa človek dostával pred konfrontáciu s hladom a hladovaním. Väčšinou išlo o krátke obdobia, ktoré mohli posilniť nielen chuť do lovu, pestovania a uchovávania potravy ale aj hospodárenie so stravou a všeobecné vybudenie pokroku spojeného s príjmom a výdajom. Takéto posilnenie a vybudenie môžeme tiež predpokladať aj na úrovni vnútra tela a psychiky človeka.


Príroda

Živočíchy a rastliny sú väčšinou odkázané na zdroje, ktoré im príroda aktuálne poskytuje. Na rozdiel od človeka, ktorý si vie niektoré zdroje aj sám vyrobiť alebo prispôsobiť. V prírode sú niektoré zdroje v istých obdobia prístupné a v iných nie. Hladovanie je pre žijúce organizmy v prírode úplne prirodzené.

Dokonca sa môžeme stretnúť so živočíchmi, ktoré sa v hladovkovom období nedotknú ponúknutého jedla, ak by im neposkytlo dostatočné množstvo potravy a živín. Takýmto živočíchom je napríklad severský Los, ktorý pri slabšej zime, kde vyraší slabá tráva, ostane o hlade a počká si na obdobie, kde bude potravy viacej. Zrejme niečo týchto živočíchov naučilo, že malé množstvo jedla ich môže dostať do podvýživy, ktorá je oveľa problematickejšia ako normálne hladovkové trávenie zásob tela. A zároveň možno zistili, že očista tela hladovkou im poskytne lepšie podmienky na život v nehostinnom prostredí. 


Ľudské telo

Keby sme sa mohli pozrieť do vnútra do tela človeka a zamerali sme sa na nečistoty, ktoré tam nepatria tak by sme na rôznych úrovniach mohli zistiť, že tam tých nečistôt je viac než dosť. V dutinách, pľúcach, bruchu sa nachádza hlien a sliz. V pečeni, žlčníku, ľadvinách sú to kamene a piesok rôzneho zloženia. V hrubom čreve kal, sliz, polypy a črevné parazity. V kĺboch sú to rôzne usadeniny solí. To všetko sa nachádza v relatívne zdravom organizme. Potom sú tu chorobné zmeny ako cysty, nádory a výrastky, ktoré pôsobia a ovplyvňujú telo nielen tým, že sa niekde nachádzajú, ale aj svojím vlastným „životom“. 

Ak ideme do menších častí ako sú bunky, tak tam to môže vyzerať podobne. Každá bunka môže obsahovať látky už nepotrebné alebo nadbytočné, ktorých energeticky je ťažšie sa zbaviť ako ich len tak udržiavať. To udržiavanie ale bunke spôsobuje energetické náročnosť a tým nemôže plniť efektívne svoje funkcie. 

Ak si to celé spojíme, tak môžeme vidieť, že za mnohými negatívnymi prejavmi či už tela alebo psychiky, môže byť práve zníženie funkčnosti niektorých orgánov a častí tela usadeninami, ktoré bránia efektívnemu prechodu látok z jednej časti tela do druhej, nútia telo vytvárať rôzne premostenia, zdržujú niektoré procesy a podobne.


Psychika 

Problémy na úrovni psychiky a často prejavujú na úrovniach tela a zároveň zanesené telo je pre psychiku záťažou.

Niekedy sa problémy na úrovni psychiky priamo prejavujú bolesťou alebo nepriamo ovplyvňujú prislúchajúcu časť tela, ktorá súvisí s danou časťou psychiky. Potom sa časti tela dostávajú do stavu, ktorý môže spôsobiť hromadenie látok, nedostatok látok alebo sa môže telo dostávať do inej nerovnováhy. 

Pri hladovke môže hladujúci zažívať pozornosť, ktorá sa prirodzene dáva týmto častiam tak, že sa látky dostávajú do pohybu a tak odkývajú možnosti riešenia problému. Problém na úrovni psychiky, ktorý spôsobil nerovnováhu v tele sa pri hladovke dostáva do pohybu cez pohyb na úrovni tela. Očistenie oblasti nerovnováhy v tele môže mať potom za následok aj očistenie aj na úrovni psychiky. Máme cez telo možnosť sa dostať k danému problému na úrovni psychiky, jasnejšie ho vidieť a vyriešiť.