Výroky o hladovaní

„Hladovanie je jediná evolučná metóda, pri ktorej je možné sa systematicky postupne vrátiť do normálneho stavu. Samotná príroda tým, že nás pri chorobe od potravy odvracia, ukazuje na to, že sme takýto postup schopný stráviť.“

G.P.Malachov


„Nervovú sústavu neregeneruje jedlo, ale kľud.“

E. Djudi
„Keď pacient umiera po liečbe zavedenými lekárskymi spôsobmi, nazerá sa na to, ako na nešťastie, ktorému nebolo možné sa vyhnúť. Ak pacient ale zomrie pri liečení prírodnými prostriedkami, tak sa na to nazerá ako na priestupok, ako na neposkytnutie lekárskej pomoci.“

K. Jeffri