Prostredie na hladovanie

Pri hladovaní je dôležitá nielen psychická a fyzická príprava ale aj prostredie, v ktorom sa hladuje. Prostredie dokáže ovplyvniť efektivitu hladovania a priebeh hladovania.

Podnety na jedlo pri hladovaní 

Procesy trávenia sú v tele spúšťané už na úrovni myslenia a psychiky. Ak si pomyslíme na nejaké jedlo, už sa v tele začnú vytvárať látky a predpoklady na jeho efektívne strávenie. Množstvo slín, žalúdočných štiav, žlče, enzýmov a podobne sa mení. Ak sú pri trávení spotrebované, tak sú prirodzene využité. Pri hladovke ale do tela nepríde jedlo a tým všetky tieto látky nebudú využité, ba dokonca môžu spôsobiť nepríjemné pocity. Tento proces môžu mať očistný charakter, ale ak je opakovaný veľmi často, môže oslabiť telo a zabrať väčšie množstvo pozornosti, ktorá by mohla byť venovaná iných častiam očistného procesu. 

Preto výber miesta, kde budú podnety na primerané, je dôležitým faktorom pri rozhodovaní sa pre hladovanie. 

Okolie a miesto pre hladovanie 

Pri hladovaní dochádza na jednej strane k utlmeniu niektorých procesov a na druhej strane k vybudeniu iných. Prijímanie potravy a trávenie sa utlmí, ale ostatné prijímania sa vybudia. Prijímanie vzduchu, vody, psychických či fyzických podnetov. Presuny usadenín a látok v tele je akcelerované. Na to by malo byť prispôsobené aj miesto pre hladovanie. Hlavné podmienky by mali byť čistý vzduch, čistá voda, kľud, možnosť samoty a možnosť rozletu alebo uvolnenia. Čistý vzduch a voda zaručí, že sa nebudeme cítiť nepríjemne pri prijímaní. Kľud nám dá možnosť efektívnej očisty a spracovania psychických a fyzických podnetov. Samotu a dostatok priestoru potrebujeme na to, aby sme niečo špecifické spracovali a uvolnili. Priestor je tiež dôležitý na dlhé prechádzky, ktoré by mali byť prirodzenou súčasťou hladovkového procesu. 

Treba si tiež uvedomiť, že je pre hladovanie špecifické spomalenie. Prekonávanie väčších prekážok ako je väčšie množstvo schodov alebo nehostinného terénu nie je pre hladovanie veľmi vhodné. Okolie a miesto pre hladovanie by malo byť voľné, slobodné a bez nejakých obmedzení.

Očisťovacia miestnosť počas hladovania 

Pri hladovaní strávime o niečo dlhší čas v očisťovacej miestnosti ako tomu je v živote. Hladujúci by si mal vytvoriť dostatočné časové a priestorové podmienky pre očisťovanie a vylučovanie všetkého čo sa snaží počas hladovky vyjsť z tela. Volný prístup ku klystíru, záchodu, sprche atď je predpokladom k bezproblémovému prežitiu hladovky. 

Sociálne väzby pri hladovaní 

Vzťahy nám poskytujú počas života najviac podnetov pre rozvoj a poznanie. Pri hladovaní je jeden z dôležitých faktorov podpora, preto je dobré si vybrať vzťahové prostredie, ktoré nie je pre hladovanie zábranou. Ideálne je prostredie viacerých hladujúcich, ktorí sa navzájom podporujú, keďže sú na jednej lodi, vnímajú a cítia podobné pocity a majú podobné ciele. 

Zhrnutie pravidiel pri výbere prostredia pre hladovanie:

  1. Pokiaľ je to možné vyberajte prostredie čo možno s najmenšou pravdepodobnosťou podnetov súvisiacich s jedlom
  2. V blízkosti prostredia na hladovanie by malo byť miesto, kde sa je možné nerušene prechádzať najlepšie v čistej prírode
  3. Pre hladovanie je potrebné prostredie, kde je možné sa spomaliť a užívať rôzne obdobia hladovky
  4. Dôležité pre hladovanie je aj miesto alebo miestnosť pre očistu tela(klystír, čistenie jazyka, hygiena), ktorá je pri hladovke časovo aj priestorovo náročnejšia
  5. Pre hladovanie je tiež dôležitý výber ľudí, s ktorými sa počas hladovky stretávame