Úvodné slová k hladovaniu

Prijímanie a dávanie je základnom života.

Prijímame vdychujeme kyslík a dávame vydychujeme kysličník uhličitý. Prijímame potravu a vylučujeme odpad. Prijímame rôzne podnety a našou reakciou ich pretvorené dávame v prejave navonok. Keďže v tomto procese dochádza k pretváraniu výmene a zmenám, tak v tele aj psychike môžu ostávať rôzne nánosy, ktoré nás ovplyvňujú. Niektoré ostávajú dlhšie a iné odchádzajú v prirodzenom od nás skôr. 

Čítaj viac


V akých prípadoch sa hladovanie nedoporučuje

Hladovka je proces, pri ktorom sa telo dostáva aj do extrémnych situácií. Tie využívame na očistenie a zbavenie sa nepotrebných či už psychických alebo fyzických usadenín. Na druhej strane môžu tieto extrémy v istých prípadoch vplývať negatívne na telo aj psychiku. 

Niektoré problémy tela alebo psychiky môžu byť pre prospešné účinky hladovania istou prekážkou!

Čítaj viac