V akých prípadoch sa hladovanie nedoporučuje

Hladovka je proces, pri ktorom sa telo dostáva aj do extrémnych situácií. Tie využívame na očistenie a zbavenie sa nepotrebných či už psychických alebo fyzických usadenín. Na druhej strane môžu tieto extrémy v istých prípadoch vplývať negatívne na telo aj psychiku. 

Niektoré problémy tela alebo psychiky môžu byť pre prirodzené prospešné účinky hladovania istou prekážkou: 

Problémy s trávením

Pri hladovke približne od tretieho dňa dochádza k úplnému zastaveniu trávenia. Tráviaca sústava zažíva asi najväčšiu zmenu zo všetkých sústav tela. Pri problémoch s orgánmi, ktoré sú súčasťou tráviaceho procesu alebo alebo iných problémoch s trávením sa hladovanie nedoporučuje. V niektorých prípadoch problémov s trávením môže mať hladovka aj priaznivé účinky. V týchto prípadoch je lepšie siahať po krátkych hladovkách a radiť sa individuálne s odborníkom.

Nízka vitalita

Počas hladovania dochádza k cyklickému striedaniu prísunu a straty energie z dôvodu čistenia a zmien, ktoré telo a psychika zažíva. Pre tento proces potrebuje hladujúci dostatočné množstvo sily. Veľmi nízka vitalita môže pôsobiť nepriaznivo na tento proces.
Psychické problémy

Počas hladovania sa telo a psychika dostáva do zmien, ktoré môžu dočasne zhoršiť psychický stav hladujúceho a na druhej strane ho zlepšovať. Tieto cyklické výmeny stavov počas hladovania môžu mať nepriaznivý vplyv na už predtým zhoršený psychický stav hladujúceho. Nie vždy je možné pri psychických problémoch, ktoré vstupujú do hladovania zaručiť, že hladujúci dodrží pravidlá, ktoré sú nutné pre efektívne a priaznivé účinky hladovania.

Dodržaiavanie postupu pri hladovaní

Pri hladovaní je najdôležitejšie vytvoriť si jasný postup a ten bezpodmienečne dodržiavať. Pravidlá a jasne určený a podložený postup minimalizuje možné nepriaznivé účinky hladovania, ktoré prichádzajú hlavne z neznalosti pochodov v tele alebo psychike počas hladovky. Ak nie je možné vytvoriť a dodržať postup pri hladovaní, je lepšie sa do dlhšieho hladovania ani nepúšťať.